H1 2016 charakterizovaný príchodom nových investorov.

Celkový objem investícií do komerčných nehnuteľností v prvom polroku 2016 dosiahol úroveň 310 mil. Eur. Zabezpečili ho predovšetkým noví trhoví hráči, ktorí investovali v rámci všetkých sektorov komerčných nehnuteľností (retail, kancelárie, priemysel):

 ■Rok začal veľkou transakciou keď slovenský developer spoločnosť Immocap predal nákupné centrum Central (36 000 m2) nemeckému fondu Allianz Real Estate za reportovaných 175 mil. Eur.


■Blackstone vstúpil na slovenský trh prostredníctvom svojej platformy Logicor, a to kúpou logistického parku LogCenter Nové Mesto (25 000 m2) od rakúskeho developera Immofinanz.


■V druhom kvartáli predal HB Reavis priemyselné a logistické portfólio (132 000 m2) skupine Macquarie Infrastructure & Real Assets (súčasť Macquarie Group) za ohlásených 79 mil. Eur. Portfólio tvoria 4 logistické parky nachádzajúce sa v Rači, Svätom Jure, Malom Šariši a Mošnove pri Ostrave.


■Cearus Investment Management rovnako vstúpil na slovenský realitný trh nákupom kancelárskej budovy Cubus (22 000 m2), ktorá slúži najmä ako centrum zdieľaných služieb spoločnosti Dell v Bratislave. Predávajúcim bola spoločnosť SEB Investment - súčasť skupiny Savills IM.

Miroslav Barnáš, konateľ a vedúci investičného oddelenia JLL Slovensko, hovorí: “Očakávame, že počet transakcií ako aj objem investícií prekročí minuloročné úrovne. Do konca roka predpokladáme rast investičnej aktivity od nových hráčov ako aj od etablovaných lokálnych a medzinárodných investorov.”

“Pri retailových nehnuteľnostiach sledujeme silný záujem investorov naprieč všetkými regiónmi a triedami nehnuteľností. Investori rovnako sledujú kancelárske príležitosti predovšetkým v hlavnom meste. Keďže množstvo priemyselných a logistických nehnuteľností zmenilo počas minulého roku majiteľa, investori, disponujúci voľným kapitálom zvažujú okrem štandardnej ponuky už aj samostatne stojace sekundárne nehnuteľnosti v regiónoch,” dodáva Barnáš.


Trhová hodnota nehnuteľnosti rastie


Ako odpoveď na zlepšujúce sa trhové podmienky, úroveň miery kapitalizácie pri potenciálnych transakciách prvotriednych nehnuteľností v prvom polroku 2016 mierne poklesla a tlak na jej znižovanie očakávame aj počas druhej polovice roka. To má za následok, že trhová hodnota nehnuteľnosti rastie, keďže sa čistý ročný prijem z prenájmu vydelí čoraz nižšou mierou kapitalizácie. Úroveň výnosov prvotriednych nehnuteľností sa na Slovensku nachádzala na úrovni 7,00% pre kancelárie, 6,00% pre nákupné centrá (6,50% v roku 2015) a 7.75% pre skladové a logistické nehnuteľnosti (pokles z 8% v roku 2015).


CEE región – Slovensko s podielom 6% na celkovom objeme prevyšujúcim 5 miliárd eur.


Takmer 5,1 miliárd eur preinvestovaných v nehnuteľnostiach v prvom polroku 2016 predstavuje nárast o cca 69% oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Ide o najvyšší CEE regionálny objem investícií od roku 2007 kedy bolo preinvestovaných približne 5,7 miliárd eur. Očakávame, že rok 2016 zostane na rekordnej vlne s predpokladaným celoročným objemom investícií na úrovni 10 miliárd eur.


V prvom polroku si celkový objem krajiny regiónu rozdelili nasledovne: Poľsko 40%, Česko (18,5%), Maďarsko (18%), krajiny západnej a východnej Európy (10,5%), Rumunsko (7%) a Slovensko (6%).