Sprievodca prenájmom kancelárií

Poskytujeme doplňujúce poradenstvo a informácie súvisiace s najbežnejšími situáciami, s ktorými sa nájomcovia stretávajú. Dokážeme:

  1. znovu prejednať Vaše súčasné nájomné podmienky,
  2. optimalizácia nákladov na prevádzku kancelárie,
  3. konsolidovať všetkých kontraktov pod jeden dokument,
  4. vyjednať skoršie ukončenie v prípade urýchlenej potreby sťahovania do nových priestorov,
  5. optimalizovať ukončenia Vašich viacerých kontraktov do jedného dátumu,
  6. minimalizovať celkové náklady, limitovať riziká a dokončiť transakciu v najrýchlejšom možnom čase.

V záujme zaistenia optimálneho riešenia porovnávame finančné a nefinančné aspekty všetkých vhodných možností.

services-image