Nová centrála pre ZSE, jedinečný projekt svojho druhu sprostredkovaný tímom iO Partners.

Bratislavský downtown získa ďalšiu výnimočnú stavbu. Reč je o novej centrále Západoslovenskej energetiky (ZSE), ktorá vyplní dnešný brownfield medzi projektami Metropolis a Sky Park Offices. Finálna podoba nového sídla nebola dlhodobo nikde komunikovaná, redakcia ASB tak prináša exkluzívny pohľad na reprezentatívnejšie sídlo ZSE.

O prvej zmienke transformácie brownfieldu na Bottovej ulici sme informovali ešte v októbri roku 2023. Spoločnosť Immocap odhalila budúcu podobu rezidenčného domu, ktorá vzišla z pera českých architektov CHYBIK + KRISTOF. Projekt sa stal aj akýmsi ochrancom bývalej Design Factory. Dom bude totiž postavený priamo nad zámočníckou dielnou, ktorá je jedným z posledných reliktov poukazujúcich na históriu lokality.

Prudké búranie okolitých stavieb z roku 2008 ale ustála aj centrála Západoslovenskej energetiky na Čuleňovej ulici, neďaleko Design Factory. Sídlo ZSE je však výrazne v protiklade s aktuálnymi cieľmi lídra v energetickom segmente. Stavba je zastaraná, nespĺňa požadované štandardy a v neposlednom rade, ide o absolútne nereprezentatívny objekt.

Vznikla tak spolupráca s developerom Immocap, pričom prvé výsledky sme videli práve v októbri minulého roku. Okrem bytového domu a rekonštrukcie Design Factory tu pribudne aj nová, moderná centrála ZSE. Zámer sa pripravoval v novej polohe medzi projektami Metropolis a Sky Park Offices, čo znamená, že Západoslovenská energetika definitívne opustí starý komplex budov, ktorý obývala roky.