Návrh kancelárie na mieru

Prispejte k celkovému úspechu Vašej spoločnosti zvýšením produktivity Vašich ľudí prostredníctvom správne nastaveného pracovného prostredia.

Pripravujeme stratégie kancelárií na mieru, ktoré prirodzene podporujú a odpovedajú na meniacu sa povahu povolaní a pomáhajú prispôsobiť Vaše podnikanie rapídne sa vyvíjajúcim trhovým podmienkam a trendom. Ide o stratégie pracovísk, ktoré zohľadňujú nižšie rozpočty, zmeny v štruktúre pracovnej sily a ostatné výzvy a cieľom dosiahnutia Vašich krátkodobých a dlhodobých obchodných cieľov.

Náš tím Vám ponúka službu projektového manažmentu (riadenia projektu), ktorá zahŕňa:

  1. technický dozor a poradenstvo,
  2. prípravu detailných technických špecifikácií,
  3. prejednanie ceny a dozor nad zariadením interiéru (fit-out),
  4. asistenciu pri preberaní priestorov a koordinácii sťahovania.