Rozhovor so Samuelom Šporkom, vedúcim lízingového oddelenia

The Slovak Spectator (TSS): Ako by ste zhodnotili vývoj vo výstavbe kancelárskych priestorov na Slovensku za ostatný rok? Aké faktory majú najväčší vplyv na aktuálnu situáciu na výstavbu kancelárskych priestorov?

Samuel Šporka (SŠ): Za posledných 12 mesiacov bolo na trh dodaných približne 90 000 m2 nových priestorov, čo je približne 5% zvýšenie objemu všetkých priestorov v A a B štandarde. Tým pádom, je to jedno z najlepších období čo sa týka dostavby nových priestorov za posledné roky. Najväčším faktorom je "minulý dopyt" po priestoroch a ich nedostatok, ktorý ešte v rokoch 2015-2016 naštartoval vznik súčasných projektov. Tie sa aktuálne buď dokončujú alebo sú vo výstavbe.

TSS: Ako by ste zhodnotili aktivitu nájomcov za ostatný rok a aké faktory majú najväčší vplyv na tento vývoj? Mohli by ste prosím uviesť najvýznamnejšie či najzaujímavejšie transakcie, ktoré sa udiali na kancelárskom trhu na Slovensku za ostatný rok?

SŠ: Všeobecne sa dopyt po kancelárskych priestoroch stále drží na veľmi vysokej úrovni, ale nedosahuje už také vysoké hodnoty ako v roku 2016. Hlavne pre medzinárodné spoločnosti je najväčším vplyvom medzinárodná ekonomická neistota.

TSS: Akú sú Vaše očakávania ohľadne ďalšieho vývoja vo výstavbe, obsadenosti a cien kancelárskych priestorov na Slovensku pre koniec tohto roka a nasledujúci rok? Aké faktory budú mať najväčší vplyv na tento vývoj? Aké budú hlavné trendy?

SŠ: Očakávame, že výstavba bude nateraz pokračovať v nezmenenom a vysokom tempe, až kým sa nevyčerpajú všetky pripravované projekty hlavne v najviac dopytovanom CBD (City Business District). V momentálnej situácii, kde vďaka masívnej výstavbe a nie až tak silnému dopytu, očakávame nárast v neobsadenosti a teda nevidíme priestor pre plošné  zvyšovanie nájmov. Samozrejme v niektorých budovách, ktoré na trh prinesú niečo extra, či už vybavením alebo polohou, to nevylučujeme. Trendom, ktorý si u nás zatiaľ iba postupne hľadá miesto je využívanie krátkodobejších a flexibilnejších riešení nájmu, ktorým praje už aj spomínaná ekonomická neistota.