Retail Pulse Q4 2022

Ku koncu posledného štvrťroka 2022 predstavovala ponuka prvotriednych maloobchodných priestorov približne 2,16 milióna metrov štvorcových. Väčšinu tvorí Bratislavský kraj s podielom približne 34 %, nasleduje Košický, Nitriansky a Žilinský kraj.

Väčšinu modernej maloobchodnej ponuky predstavujú nákupné centrá so 65 %, za ktorými nasledujú maloobchodné parky s cca 26 %. Zvyšok trhu s podielom 9 % tvoria maloobchodné galérie, obchodné domy a concept stores.

V súčasnosti je vo výstavbe približne 52 200 metrov štvorcových nových maloobchodných plôch. Najväčšie projekty sa nachádzajú v Bratislave a Košiciach.

Ponuka prvotriednych nákupných centier dosiahla na konci 4. štvrťroka 2022 takmer 1,43 milióna metrov štvorcových. Najväčší podiel má Bratislavský kraj, ktorý sa na celkovej ploche nákupných centier na Slovensku podieľa 40 %.

 

Celú správu nájdete TU