Open space, ktorý poznáme, neprežije. Kancelársky život po pandémii bude vyzerať úplne inak.

Interview s magazínom Trend

Keď sa opatrenia uvoľnia a zamestnanci začnú z domácich kancelárií prúdiť do administratívnych budov a do svojich klasických, zväčša otvorených pracovísk, bude to úplne iné, ako keď tam boli naposledy.

Pohyby ľudí budú zrejme veľmi jednosmerné, výťahy menej plné a družné debaty kolegov v kuchynke menej časté. Žiadne skupinové obedy v kantíne či zdieľané pracovné stoly. Stovky až tisíce ľudí v jednej budove, kde na jedného človeka pripadá ani nie desať štvorcových metrov, budú zrejme tiež minulosťou.

Pandémia koronavírusu prispeje k zásadnému prehodnoteniu fyzickej blízkosti k ostatným po dobu, než dôjde k vytvoreniu kolektívnej imunity. To sa prejaví v dočasnom preusporiadaní kancelárskych priestorov. Firmy sa po túto dobu zamerajú hlavne na zaistenie dostatočného odstupu medzi jednotlivými zamestnancami, už len vzhľadom na to aký veľký podiel tvoria v kanceláriách práve otvorené pracovné priestory.

Najväčšími nájomcami kancelárskych priestorov v Bratislave sú predovšetkým banky, poisťovne, shared service centrá, telekomunikační operátori a IT firmy. Podľa súčasných odhadov z USA pracuje v otvorených kancelárskych priestoroch až 70 percent zamestnancov.

„Aj na Slovensku v moderných kancelárskych budovách sledujeme väčší pomer používateľov otvorených priestorov. Uzatvorené kancelárie využívajú napríklad právnici alebo laboratóriá, či nájomcovia v starších budovách, kde nie je možné open space vytvoriť,“ hovorí Samuel Šporka, vedúci oddelenia prenájmu kancelárskych nehnuteľností v JLL.

Teplota a automatika

Zákonník práce ustanovuje, že zamestnávateľ má voči svojmu zamestnancovi povinnosť vytvoriť také pracovné podmienky, ktoré umožňujú bezpečný výkon práce. Povinnosti zamestnávateľa sa aktuálne kvôli šírenia epidémie koronavírusu zásadne rozširujú a nadobúdajú celkom nový význam.

Mnohé opatrenia začínajú už pri vstupe do práce. Zamestnávatelia či správcovia budov prišli s úvodnými bezpečnostnými prvkami, ktoré kombinujú kontroly a opatrenia prevzaté z letísk či obchodov s potravinami – meranie teploty termokamerami, povinné rúška či dezinfekcia.

Meranie teploty ľuďom, ktorí vchádzajú do budov, je už v Číne úplne bežné. „80 percent prémiových kancelárskych budov vyžaduje u zamestnancov meranie telesnej teploty, a ak presiahne 37 stupňov Celzia, nie sú do budovy vpustení,“ hovorí pre portál iDnes.cz Pavel Kašík , vedúci oddelenia projektového managementu spoločnosti JLL.

Budovy, ktoré nie sú vybavené dverami s automatickým otváraním, umývadlom či bezkontaktným zapínaním svetiel, si ich zrejme dodatočne zadovážia. Často sa skloňuje aj používanie dezinfekčných UV svetiel či využívanie záporného tlaku v miestnostiach, ktorý zabráni rozširovaniu vírusov a baktérií z jednej miestnosti budovy do druhej.

„V Ázii taktiež pozorujeme, že niektorí zamestnávatelia zvažujú nosenie náramkov pre zamestnancov, ktorí boli negatívne testovaní na koronavírus alebo sa z neho vyliečili. Ďalší pripravujú rýchlo testy, ktoré môžu prípadne použiť.V rámci zabezpečenia čo najvyšších hygienických štandardov bude kladený dôraz na častejšiu dezinfekciu priestorov. Samozrejmosťou bude neustále nosenie rúšok a dôsledné preškolenie a osobná zodpovednosť každého zamestnanca,“ dodáva spoločnosť JLL.

„Pracoviská, ktoré sme opustili, nebudú pracoviská, do ktorých sa vraciame,“ poznamenáva pre agentúru Bloomberg Joanna Daly z HR oddelenia spoločnosti IBM. „Budeme sa musieť naučiť nový spôsob vzájomnej interakcie.“

Veľké spoločnosti, ktoré zamestnávajú množstvo kancelárskych pracovníkov ako JPMorgan Chase, Hewlett Packard či Goldman Sachs zapĺňajú nové pracovné miesta, ktoré súvisia s hygienickou prevenciou. Patria tam napríklad ľudia obsluhujúci teplotné skenery či obsluha výťahov.

Niektoré firmy uvažujú o inštalácii priečok, čo môže byť v niektorých otvorených priestoroch riešenie pre oddelenie tímov a minimalizáciu ľudí v karanténe, pokiaľ by sa epidémia intenzívne šírila ďalej.

Six feet office

Spoločnosť Cushman & Wakefield, ktorá spravuje komerčné nehnuteľnosti, v rámci otvorených kancelárií a súčasných hygienických trendov prišla s konceptom Six feet office (dvojmetrová kancelária), ktorý uviedla do praxe napríklad v amsterdamských alebo čínskych kanceláriách.

Nezahŕňa žiadnu náročnú úpravu, hlavnou myšlienkou je zamestnancom pripomenúť, aby medzi sebou dodržiavali rozostupy. Bezpečnostnú zónu okolo pracovného stola pritom môže naznačovať okrúhly koberec.

Ako firma sama upozorňuje, koncept zďaleka nerieši všetky aktuálne kancelárske problémy. Veľkým problémom je najmä to, že posledné roky sa priestor v kancelárskych budovách na jedného človeka neustále znižoval a tak nemusí mať firma dostatočne veľa dvojmetrových miest pre všetkých zamestnancov.

Napriek tomu sa väčšina firiem bude musieť pohrať s premiestňovaním nábytku a kancelárskeho vybavenia, aby spĺňala požiadavky na obmedzený sociálny kontakt. Zmeny sa najviac prejavia v spoločných a rizikových miestach, akými sú chodby, toalety alebo kuchynky.

Tímová karanténa

Vychádzajúc z postupného uvoľňovania vládnych nariadení, v máji bude na Slovensku pozorovať postupný návrat zamestnancov do kancelárskych budov. Nutnosťou budú oddelené tímy a striedanie týchto tímov na základe jasných pravidiel, aby sa dosiahol potrebný hygienický štandard, predpovedá JLL.

„V krajinách, ktoré už prešli núdzovým stavom a sú vo fáze uvoľňovania obmedzení, sme zaznamenali trend presunu niektorých tímov do co-workingových centier. Tento krok je volený ako nástroj diverzifikácie rizika spojeného s prípadným návratom ochorenia. V prípade nákazy jednotlivca nebude v tomto prípade nutné uzavrieť do karantény celú firmu, ale len príslušný tím z konkrétneho co-workingového centra,“ dodáva spoločnosť v tlačovej správe.

MHD a home office

V prvých fázach fungovania kancelárií mnoho firiem rozmýšľa tak, že od väčšiny ľudí nebude vyžadovať fyzickú prítomnosť v mieste práce, kým nebude v krajine zabezpečené rozsiahle testovanie, liečba alebo vakcína. Návrat do kancelárií tak bude skôr postupný a uskutoční sa v niekoľkých vlnách.

Mnoho zamestnancov býva od miesta práce relatívne ďaleko a v súčasnosti patrí verejná doprava k miestam, ktorým sa ľudia maximálne vyhýbajú. Prieskum spoločnosti Deloitte zistil, že asi 60 percent opýtaných ľudí plánuje používať MHD v najbližších mesiacoch len minimálne, pripomína Bloomberg .

Pôvodným účelom vytvorenie otvorených kancelárií bolo podnietiť vzájomnú interakciu a spoluprácu kolegov. Je očividné, že teraz a v najbližšej budúcnosti sa bude spolupráca dosahovať najmä vďaka videoporadám a audiovizuálnej technológii, ktorú vo vyššej miere budú inštalovať v mnohých budovách.

Posledné mesiace ukázali, že zásadné firemné rozhodnutia sa dajú spoločne (a zároveň oddelene) vykonávať aj zo súkromnej obývačky či kuchyne. Ľudia si na domácu kanceláriu zvykli a zahraničné prieskumy Gallupu nasvedčujú , že aj v prípade úplného zastavenia šírenia koronavírusu mnoho firiem bude naďalej vo väčšej miere využívať túto formu práce.

Podľa nedávneho prieskumu, ktorý JLL uskutočnila medzi svojimi zamestnancami v USA, by iba 4,9 percenta zamestnancov preferovalo i naďalej prácu z domu v režime stopercentného home office. Veľká väčšina zamestnancov (60,6 percenta) však uprednostňuje návrat do kancelárie viacmenej len na časť pracovného týždňa s tým, že väčšinu pracovného času by naďalej pracovala z domu.

To ukazuje na väčšie preferovanie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Iba 34,5 percenta zamestnancov očakáva, že sa vráti do kancelárie bez budúcej možnosti práce z domu.

Podľa ekonomického portálu Financial Times viacero veľkých korporácií sa zamyslelo aj nad tým, koľko miliónov ročne minie za prenájom drahých kancelárskych priestorov a že tieto peniaze by mohli minúť inak. To prirodzene spustilo vlnu pochybností o dlhodobej udržateľnosti práce na diaľku zo strany prevádzkovateľov týchto nehnuteľností.

Či už ste zástanca, alebo odporca domácej kancelárie, je pravdepodobné, že trendom na najbližšie mesiace až roky bude nevyhnutná flexibilita a striedanie medzi týmito dvoma formami práce. Aj magazín Forbes predpovedá , že domáce kancelárie a domáce videoštúdiá sa stanú prioritou.

Zdroj: Trend, Adrián Berecz