iOffices #3 | Deloitte sídli v srdci Eurovea City

Bratislavská kancelária Deloitte na Slovensku je moderným, udržateľným a flexibilným pracoviskom. Zaberá plochu 2300 štvorcových metrov na siedmom poschodí kancelárskej budovy Pribinova 34 od úspešného slovenského developera JTRE a je priamo prepojená s nákupným centrom Eurovea.

„Jedna z našich najnovších kancelárskych budov Pribinova 34 ašpiruje na najvyššie hodnotenie BREEAM v rámci trvalej udržatelnosti, pričom sa snažíme klientom poskytovať prvotriedny servis v prémiovej lokalite, ktorou nábrežná štvrť Eurovea City určite je. Dnes už sú v nových projektoch samozrejmé smart technológie a aplikácie, ktorými Pribinova 34 disponuje, napríklad efektívny výber parkovacieho miesta či sledovanie spotreby energií, čím sa znižuje energetická náročnosť nájomcov aj samotnej budovy,“ povedal Róbert Tenczer, riaditeľ oddelenia prenájmu komerčných nehnuteľností spoločnosti JTRE. „Prajeme poradenskej spoločnosti Deloitte na novej adrese veľa spokojných rokov,“ doplnil.

„Kultúra a hodnoty spoločnosti tvoria základné princípy, ktoré boli do projektu vložené už od počiatočnej tvorby workplace stratégie a space plánu až po realizáciu interiéru. Kvalitne navrhnutý a zrealizovaný priestor disponuje biodynamickým osvetlením pracovných miest, využíva až 80 % existujúceho nábytku klienta, je dizajnovo zladený a nastavuje nový štandard pre slovenskú centrálu Deloitte,“ hovorí Martin Nagy, architekt zo spoločnosti iO Partners, ktorá spolupracovala s interným tímom Deloitte na change manažmente pri zavádzaní nového spôsobu práce, architektonickom a projekčnom zabezpečení.

Projekt jednej z pobočiek Deloitte v Európe, ktorý vznikal v postpandemickom období, si po projektovo-manažérskej stránke vyžadoval intenzívny dialóg s klientom. Vysoký dôraz na kvalitu sa netýkal len samotného prevedenia, ale začínal už pri definovaní základných parametrov projektu. Išlo o dlhšie trvajúci projekt, na ktorom interný tím Deloitte, architekti a projektový manažment spoločnosti iO Partners (JLL preferovaný partner pre región strednej a východnej Európy) spolupracovali viac ako 2 roky.

„K skvelému výsledku dopomohli dva kľúčové faktory. V prvom rade to bola prípravná fáza projektu a čas, ktorý sme na úvod spoločne s interným tímom Deloitte strávili pri hľadaní správnych riešení a nastavení pre viac ako 250 zamestnancov. Druhým kľúčovým faktorom bola intenzívna spolupráca s klientom a skúsenosť nášho tímu, ktorý v posledných rokoch vybudoval slovenské centrály pre medzinárodné spoločnosti ako Allianz, Henkel a iné. Keďže išlo o jednu z prvých realizácií v rámci projektu Pribinova 34, celá výstavba kancelárií Deloitte bola sprevádzaná dokončovaním samotnej budovy. To si vyžadovalo vysokú flexibilitu z pohľadu fázovania projektu, čerpania rozpočtu, kapacít a organizácie stavby,“ dodáva Michal Oparty, vedúci tímu projektového manažmentu v iO Partners.