Industrial Pulse Q3 2023

Prehľad slovenského priemyselného trhu

Celý report nájdete TU

 

Stock & Supply

Ku koncu tretieho štvrťroka 2023 predstavoval celkový stav moderných priemyselných a logistických plôch na Slovensku takmer 4,16 mil. m2. Najväčší podiel na úrovni 44 % celkových zásob má širšia Bratislava (vrátane mesta Bratislava), nasleduje západné Slovensko s 38 % podielom a stredné Slovensko s podielom takmer 10 %. Najmenší podiel zásob vykazuje východné Slovensko (8 %).

 

Vacancy

Na konci 3. štvrťroka 2023 bola priemerná miera neobsadenosti 1,85 %, čo predstavuje druhé najnižšie číslo v histórii zberu údajov od roku 2009. V súčasnosti sa väčšina voľných priemyselných plôch v rámci existujúcich logistických parkov nachádza vo oblasti širšej Bratislavy a na východnom Slovensku.

 

Under construction

V súčasnosti je vo výstavbe takmer 263 tisíc m2 nových logistických priestorov. Približne 80 % z celkovej rozostavanej plochy je už vopred prenajatých.

 

Rents

Rozhodnutie developera nepodporovať špekulatívnu výstavbu viedlo k poklesu neobsadenosti pod 2 %. Vzhľadom na rastúci nedostatok priemyselných priestorov na Slovensku ceny rastú. Vyššie sadzby financovania v kombinácii s nákladmi na novú výstavbu zvyšujú prime rent, ktorá v súčasnosti dosahuje až 5 € za m2.

 

Demand

Za posledných 12 mesiacov (4. štvrťrok 2022 - 3. štvrťrok 2023) dosiahol gross take up na Slovensku 681 110 m2. V 3. štvrťroku 2020 sme zaznamenali hrubú realizáciu na úrovni 187 300 m2. V posledných 12 mesiacoch bolo približne 45 % hrubej realizácie zaznamenanej vo oblasti širšej Bratislavy a v meste Bratislava, nasledovalo západné Slovensko s podielom 35 %, stredné Slovensko s podielom viac ako 17 % a východné Slovensko s podielom takmer 3 %.

 

Investment Market

Trieda priemyselných a logistických aktív na Slovensku zostáva sľubným investičným sektorom, v ktorom je v súčasnosti aktívny väčší počet investorov v porovnaní s triedou kancelárskych alebo maloobchodných aktív.

Napriek pretrvávajúcemu záujmu nebola od začiatku roka do 3. štvrťroka uzavretá žiadna transakcia, hoci niekoľko transakcií prebieha a očakávame, že do konca roka bude uzavretá aspoň jedna transakcia. Ostatné transakcie sú teda v rôznych fázach transakčných procesov a uvidíme, či sa tieto transakcie uzavrú v priebehu celého budúceho roka, keďže rozdielne pohľady predávajúcich a kupujúcich na tvorbu cien zostávajú rozdielne.

 

Forecast for H1 2024

Turbulentné obdobie vo všetkých sektoroch sa stabilizovalo. V prvom polroku 2024 očakávame podobný rast skladových priestorov ako v prvom polroku 2023. Rast cien by mal byť miernejší ako v roku 2023.

Prognóza na rok 2024 je z hľadiska prenájmu logistických a priemyselných nehnuteľností mierne pozitívna.

 

 

Prečítajte si ďalšie naše štvrťročné správy

Prihláste sa na odber našich štvrťročných správ