Bratislavský kancelársky trh v Q2 2015

Bratislava, 8. september 2015 – Druhý kvartál sa na bratislavskom kancelárskom trhu niesol v podobnom duchu ako ten prvý. Celková trhová aktivita bola rovnako poháňaná najmä novými nájomnými zmluvami, dokonca oproti prvým mesiacom roka 2015 vzrástla o cca 23%.  Objem uskutočnených transakcií predstavoval v druhom kvartáli cca 43 500 m2, z čoho približne 82% tvorili nové nájomné zmluvy (35 500 m2). Pre porovnanie, v prvom kvartáli mali nové nájmy ca 71% podiel.

Najväčší podiel na celkovej aktivite Q2 2015 mali celkom prekvapujúco firmy verejnej správy, ktoré tromi väčšími transakciami (5 000m2, 5 600m2, 6 000m2) zabezpečili 38% podiel. Tu možno vidieť, že aj štát má nemalý podiel na transakčných aktivitách kancelárskeho trhu, a že verejné inštitúcie si neprenajímajú len budovy, ktoré sú vo vlastníctve štátu.

“Je veľmi pozitívne, že aj naďalej sú ťahúňom trhovej aktivity nové nájomné zmluvy. Na jednej strane to prináša znižovanie ponuky existujúcich kancelárií a zvýšený tlak na benefity od prenajímateľov keďže ponuka voľných priestorov sa postupne znižuje. Na druhej strane majú firmy  široký výber priestorov, ktoré sa momentálne stavajú resp. sú len na papieri,” hovorí Dalibor Surový, Vedúci oddelenia kancelárskych nehnuteľností JLL.

Trhová aktivita má aj naďalej rastajúci charakter. V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom roka (Q1 2015) vidíme nárast o 42% a pri porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka (Q2 2015) taktiež nárast o približne 23%.

“Dostali sme sa do bodu kedy existujúce  budovy súperia s predajnými schopnosťami lízingových manažérov, ktorí v súčasnosti dokážu veľmi efektívne a úspešne predávať svoje “papierové produkty””, dodáva Surový.


Ponuka stále čaká

Ani druhý kvartál nepriniesol na trh dokončenie nových budov a aj naďalej v Bratislave sledujeme pokračujúcu výstavbu viacerých väčších projektov: prvé dve budovy komplexu Twin City od spoločnosti HB Reavis, ktoré ešte v tomto roku prinesú na trh cca 40 000 m2, taktiež projekty Zuckermandel a Panorama Business Center II od developera J&T s plánovanou dodávkou v roku 2017, administratívny projekt v Ružinove od Penta Investment, Stein od firmy Middle Cap a administratívny projekt Staromestská od spoločnosti Cresco.

Pozornosť sa však obracia smerom k existujúcim budovám, ktorá dokázali v Q2 úspešne prenajať (znovu prenajať) svoje priestory, napríklad bývalá centrála Telekomu - Polus Tower I alebo budova BBC V na Plynárenskej ulici. Firmy, ktoré v súčasnosti zvažujú sťahovanie, nevyhľadávajú len novopostavené budovy ale uvážene si vyberajú správny podiel medzi cenou a kvalitou.

Celková plocha kancelárskych priestorov sa naďalej udržiava na úrovni 1,54 mil. m2 a je rozdelená v pomere 60:40 (%) - kancelársky priestor v štandarde A a kancelársky priestor v štandarde B. Najväčšiu plochu kancelárií ponúka Bratislava II (necelých 40%), nasleduje Bratislava I (33%) a Bratislava III (takmer 12%).

 

NEOBSADENOSŤ

Nulová dodávka novej kancelárskej plochy spôsobila poníženie celkovej miery neobsadenosti bratislavských kancelárií z 12,59% v prvom kvartáli na súčasných 11,78%. Očakávame, že toto číslo sa bude v nasledujúcich mesiacoch postupne znižovať a bude veľmi silno ovplyvnené sťahovaním firiem resp. vyprázdňovaním budov nájomcami, ktorí sú už dnes “predprenajatí” v budovách, ktoré sú momentálne vo výstavbe.

Medzi úspešné budovy Q2 kvartálu, ktoré dokázali znovu prenajať svoje existujúce priestory patria Polus Tower I, Digital Park či Westend Gate.