Bratislava Office Market Q3 2022

V treťom štvrťroku 2022 celková ponuka kancelárskych priestorov (office stock) v Bratislave predstavovala 1,97 mil. m². 15% z tejto ponuky tvoria kancelárske priestory v štandarde A+, 39% v A a 67% v B štandarde. 

Nájomné transakcie dosiahli v treťom štvrťroku 2022 výmeru 38 760 m2, čo predstavuje 40 % nárast v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom. V medziročnom porovnaní klesol objem prenajatých plôch o takmer 12 %. Najviac prírastkov tvorili nové nájmy 69 % a prerokovania 16 %. Expanzie tvorili 14 % a zyšné 1 % tvorili predprenájmy

 

Prečítajte si najnovšiu správu od JLL - Office Market Pulse Q3 2022