412 mil. eur preinvestovaných na slovenskom realitnom trhu v roku 2015

Bratislava, 4. február 2016 – Rastúca ekonomika a pozitívny trhový sentiment sa od začiatku roka odrážali aj na slovenskom realitnom trhu, predovšetkým v priemyselných a logistických nehnuteľností, ktoré boli, čo sa investícií týka, najaktívnejším sektorom počas celého roka 2015.  

„Slovensko sa stalo etablovanou investičnou destináciou najmä vďaka dostupnosti financovania, priaznivým trhovým podmienkam, zaujímavým portfóliovým ponukám a atraktívnym cenám v porovnaní s vedúcimi trhmi regiónu strednej a východnej Európy,“ uviedol Miroslav Barnáš, konateľ a vedúci investičného oddelenia JLL na Slovensku. „Celkový objem investícií v roku 2015 dosiahol približne 412 mil. eur, počet obchodov prekonal úrovne z minulých rokov a  v roku 2016 očakávame opätovne veľmi pozitívne investičné prostredie,“ dodal Barnáš.

Na slovenskom investičnom trhu hrajú aj naďalej dominantnú úlohu medzinárodní investori, ktorí výrazne zvýšili svoj „apetít“ po portfóliových produktoch, a to aj v menších regionálnych mestách. Rozdiel v cenových očakávaniach predávajúcich a kupujúcich sa zmenšuje, keďže potenciálni kupujúci sú momentálne ochotní investovať viac zdrojov než predtým.

Investície smerovali do všetkých sektorov, najviac však do priemyslu a logistiky

V prvej polovici roka sme v logistike zaznamenali tri úspešné transakcie a v treťom kvartáli pribudli dve ďalšie - kúpa DNV Logistics parku v Devínskej Novej Vsi developerskou spoločnosťou CTP Invest, ktorá park premenovala na CTPark Bratislava a odchod rakúskej spoločnosti Immofinanz, ktorá opustila slovenský industriálny trh predajom svojho paneurópskeho portfólia priemyselných nehnuteľností spoločnosti Logicor, patriacej pod investičnú skupinu Blackstone. Slovenská časť transakcie zahŕňala LogCenter v Novom Meste nad Váhom.

V poslednom kvartáli na trhu dominovali portfóliové produkty – predaj 3 aktív – hál ľahkého priemyslu a logistiky v Trnave a Nitre a kancelárskej budovy Westend Tower v Bratislave, ktoré získal už spomínaný investor CTP Invest. Podpis ďalších priemyselných transakcií je naplánovaný začiatkom nového roka a potenciál pre uzatvorenie ďalších portfóliových transakcií vidíme aj v roku 2016.

Objem investícií do kancelárskych nehnuteľností signifikantne vzrástol počas druhej polovice roka 2015. Realitná odnož globálnej investičnej firmy TPG získala kancelársku budovu Lakeside Park (26 000m2) počas akvizície spoločnosti TriGranit a jej portfólia nehnuteľností v Poľsku, Maďarsku a Slovensku. V druhej polovici roka predával aj slovenský developer HB Reavis, ktorý odpredal kancelársku budovu Forum Business Center (18 500 m2), momentálne prenajímanú slovenským operátorom T- com, spoločnosti REICO IS CS.

V sektore maloobchodu sme svedkami rastúceho záujmu investorov jednak o prvotriedne nákupné centrá situované v hlavnom meste a rovnako o menšie regionálne nákupné centra naprieč celým Slovenskom.

V treťom kvartáli predala spoločnosť Pramerica menšie regionálne nákupné centrum Tulip Center v Martine luxemburskej spoločnosti s izraelským kapitálom. Laugaricio (30 000 m2) väčšie nákupné centrum v krajskom meste Trenčín bolo odkúpené investičnou skupinou Mint Investments group.  

Hotelový sektor bol taktiež v minulom roku aktívny. Najvýznamnejšou transakciou bol predaj 5-hviezdičkového hotela Kempinski Vysoké Tatry (Štrbské Pleso) a 4-hviezdičkového hotela Crown Plaza spoločnosťou Best Hotel Properties fondu Redside manažovaného Arca Capital za reportovaných 56 miliónov eur.

 

Úroveň výnosov

Ako odpoveď na zlepšujúce sa trhové podmienky, výška miery kapitalizácie pri potenciálnych transakciách prvotriednych nehnuteľností v roku 2015 mierne poklesla a tlak na jej znižovanie očakávame aj počas roka 2016. Úroveň výnosov prvotriednych nehnuteľností sa na Slovensku nachádzala na úrovni 7%  pre kancelárie, 6,50% pre nákupné centrá a 8% pre skladové a logistické nehnuteľnosti.

CEE región – Slovensko s podielom 4,5% na celkovom objeme necelých 9 miliárd eur.

Takmer 9 miliárd eur preinvestovaných v nehnuteľnostiach v roku 2015 predstavuje tretí najvyšší CEE regionálny investičný objem a druhý najvyšší objem pre Poľsko a Česko. Zatiaľ čo dva kľúčové trhy priťahujú 76% regionálnych investícií, v roku 2015 sme videli pokračujúci rastúci záujem o Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a rovnako o trh južnej a východnej Európy (SEE región) ako celok.

Poľsko vedie s podielom 4,1 miliardy eur, čo predstavuje 46% podiel na celkovom investičnom objeme regiónu. Nasleduje Česká republika s 30% podielom (2,65 miliárd eur), Maďarskom s 9% (cca 790 mil. eur), Rumunsko s 7,5% (650 mil. eur), Slovensko s 4,5% (412 mil. eur) a trhy z regiónu SEE s 3% (cca 300 mil. eur).

 

Investičný tím JLL pôsobí na slovenskom trhu od roku 2006 a zameriava sa na poradenstvo pri akvizíciách a predajoch všetkých typov komerčných nehnuteľností a portfólií nehnuteľností. Za posledných 12 mesiacov, slovenský investičný tím JLL, sprostredkoval transakcie v celkovej hodnote prevyšujúcej 400 mil. Eur.

 

Spoločnosť JLL je jednou z najväčších medzinárodných poradenských spoločností v oblasti nehnuteľností a manažmentu investícií. Na Slovensku pôsobí od roku 2006. V súčasnosti poskytuje služby v oblasti investičného poradenstva, oceňovania nehnuteľností, prieskumu trhu, poradenstva v oblasti prenájmu kancelárskych, retailových a industriálnych priestorov, predaja rezidenčných nehnuteľností, pozemkov ako aj služby v oblasti projektového manažmentu a správy nehnuteľností. Viac informácii nájdete na www.jll.sk