1 200 m2 pre Iteru v Sky Park Offices.

Škandinávska skupina konzultačných spoločností, ktoré poskytujú digitálne riešenia a internetové služby, spoločnosť ITERA, zmenila svoju biznis adresu a v kancelárskom komplexe SKY PARK Offices developera Penta Investmensts prináša svojim zamestnancom najmodernejšie kancelárske priestory.

František Vozár (Itera) & Janka Machová (Office Agency, JLL)

 

Príbeh spoločnosti počas relokácie v období mesiacov pandémie, prináša team realitno-poradenskej firmy JLL, ktorý transakciu sprostredkoval:

Odpovedal František Vozár, Hybrid Delivery Director ITERA

Aké boli Vaše prvé kroky (online, existujúce kontakty, realitné kancelárie)? Cez referencie sme sa dostali k viacerým brokerom a videli sme niekoľko priestorov. Aký bol Váš časový plán? Našim cieľom bolo relokáciu zrealizovať do 1 roka.

Dokázali ste sa na bratislavkskom kancelárskom trhu zorientovať? Zorientovať sme sa dokázali čiastočne, mali sme aj zopár vyhliadnutých budov, ktoré sme určite chceli vidieť a boli v našom úzkom výbere. Mali ste presnú predstavu o tom akú veľkú kanceláriu budete potrebovať, alebo akú workplace stratégiu by ste chceli v priestore aplikovať (open space, social areas, focus rooms a pod.) Áno naša prestava bola dosť presná. 

Aké boli kritéria novej kancelárie a čo bolo napokon tým rozhodujúcim faktorom? Lokalita, modernosť a funkčnosť priestorov, flexibilné možnosti prispôsobenia priestorov, kvalitná značka majiteľa budovy, rýchla dostupnosť a samozrejme cena nájmu.

 

 

Čo dokáže BA trh s modernými kanceláriami aktuálne ponúknuť firme, ktorá hľadá vyše 1 000 m2 ideálne na jednom podlaží potenciálne s možnosťou ďalšej expanzie no s flexibilnými podmienkami, ktoré jej umožnia rýchlo reagovať na meniace sa potreby firmy a meniaci sa trh? Bol som milo prekvapený koľko možností dokázal tím JLL priniesť.

Prečo napokon zvíťazila voľba – prenájom priestoru v Sky Park Offices? Predovšetkým to bola efektivita a cena.